FAMILIEVERBONDAFSTEMMING


Waarom zijn mensen bij elkaar in één gezin? Waarom hebben zij in het hier en nu voor elkaar gekozen? Welke leerstukken liggen hier aan ten grondslag en welke aandachtspunten komen er naar voren als ik daarop afstem?

Mensen zijn altijd bij elkaar om iets van en aan elkaar te leren. Maar wat precies en waarom is dat in familieverband ontstaan en niet als vrienden die tijdelijk met elkaar oplopen?

Afstemming op alle leden die in één huis wonen.
In een Familieverbond-afstemming stemmen we af op alle leden die op dát moment in één huis bij elkaar wonen.
Er kan zich tijdens de afstemming ook een energie aandienen die er wel bij hoort maar niet meer in leven is. Denk hierbij aan overleden kindje, een overleden familielid of een toekomstig kindje wat zich al wel wil laten horen. We nemen deze energie gewoon mee in de afstemming en worden ook benoemd.

Waar zit het aandachtspunt in het geheel
We kijken in de Familieverbond- afstemming naar het NU en niet naar wat is geweest en hanteren daarbij standaard de vraag: “Waarom zijn wij bij elkaar?”
Ik stem daarbij af op de energie van iedereen tegelijkertijd en kijk wat daar naar boven komt. Ik stemm dus niet af op ieder familielid afzonderlijk, daar zijn de gewone Luisterkind-afstemmingen voor, maar concentreer me op het geheel in één huis.

Vaak wordt een Familieverbond-afstemming aangevraagd als:
* de vraag aanwezig is wat men als familie met elkaar van doen heeft
* de gezinssituatie van dat moment er om vraagt
* er onverklaarbare reacties op elkaar zijn
* er onverklaarbare strubbelingen binnen het gezin zijn