DE LUISTERKINDMETHODE


Wat is nu een luisterkindafstemming?

Met de Luisterkind methode maak ik op afstand in de energie contact met jou, je kind(je) of dierbare.

Tijdens dit contact 'luister' ik naar wat er verteld word, naar dat wat in het dagelijkse leven niet verteld kan worden of wat
gewoonweg 'nog' niet lukt. In deze afstemming vertel jij, je kind(je), je baby of dierbare zijn/haar verhaal wat mooi, hard,
ontroerend, emotioneel of gewoon heel verhelderend kan zijn  
Ik bied een luisterend oor, zonder oordeel...

Ik luister naar kinderen van alle leeftijden (0 - 110), baby's in de buik van mama
(vanaf 28 wk ~Geboortebegeleiding), overleden kindjes voor-, tijdens- of na de geboorte, miskraamkindjes, abortuskindjes,
overleden kindjes*, overleden dierbaren, mensen die door een ziekte zich niet meer verbaal kunnen uiten, coma patienten, dementerende patienten (~Levensbrug) en ouder(s) met een kinderwens (~Kinderwens)

Een afstemming is voor iedereen...

In de afstemming is alles mogelijk, ik luister 'puur' naar wat de persoon te zeggen heeft. Dat kunnen mooie boodschappen
zijn voor ouders of dierbaren, handvaten om verdere stappen te maken of als er een probleem is, dan gaan we samen 
tijdens de afstemming op zoek naar een oplossing als deze gevonden mag worden.
Alles kan een aanleiding zijn om een Luisterkind afstemming aan te vragen.

Alles op afstand

Zowel de aanvraag als de afstemming gaat op afstand, je hoeft hier dus niet lijfelijk aanwezig te zijn. Het contact met jou,
je kind(je) of dierbare verloopt in de energie.
Omdat ik mij kan afstemmen op de energie van de betreffende persoon kunnen wij hierin samen ‘praten’.
Ik ga op een eigen tijd en eigen moment contact maken met jou of je kind(je), net naar gelang voor wie de aanvraag is,
en dat is het gesprek voor dat moment. Als er vragen zijn, dan neem ik deze mee in de afstemming.

Dat is de Luisterkind afstemming, die volgens de Luisterkind Methode verwoord wordt. Aansluitend wordt deze weer via
de mail teruggestuurd.
Alles op afstand...

Het voordeel hiervan is dat: 
-  je geen reistijd & reiskosten hebt
-  je kind(je) lekker in zijn/haar eigen omgeving kan blijven
-  je niet in de 'wachtkamer' hoeft te wachten
-  je echt alle 'problemen' kan en mag aangeven
-  je 'letterijk' geen grenzen hebt en ik hiermee dus wereldwijd kan werken.
-  één afstemming voldoende is om handvatten, antwoorden en inzichten te krijgen.

Vaak zie je per direct, enkele dagen daarna of zelfs al voor de afstemming een verandering bij het kind op en soms mag
het even de tijd hebben om te zakken en komt de verandering langzaamaan. 
Weet dat als er hulp, meedewerking of aanpassing van de ouder(s) wordt gevraagd in de afstemming hier ook actie op moet
worden ondernomen om de verandering plaats te laten vinden.

Ik ben geen alles wetend iemand, maar ik ga er vanuit dat iedereen de antwoorden zelf in zich heeft zitten, over welk
onderwerp het ook gaat.

Voor mij is iedereen 'een kind', daar is geen leeftijd aan verbonden. Allemaal dragen wij 'ons kind' in ons. Sommigen uitbundig,
sommigen ingetogen....
Ik luister naar elk kind....groot of klein...dus ook naar JOU.          

Voor wie?


* Kinderen & Volwassenen
* Baby's in mama's buik - vanaf 28 wk. (eerder i.o)
* Overleden kindjes
* Kinderen die vastlopen in deze maatschappij
* Kinderen met stempeltjes als ADHS, ADD, Autisme etc.
* Kindjes overleden voor, tijdens of net na de bevalling.
* Mama's met een miskraam of abortus
* Dementerende of coma patienten
* Mensen met een geestelijke beperking
* Overleden dierbaren
* Ouder(s) met een kinderwens
* Voor mama's die willen weten wat er in het koppie van hun kindje omgaat.
Voor iedereen die gehoord wil worden...AFSTEMMINGEN


Luisterkindafstemming ( 0 -100 jr ) - lees meer
Levensbrugafstemming - lees meer
Kinderwensafstemming - lees meer
Geboorteverwerkingafstemming - lees meer
Familieverbondafstemming - lees meer

Geboortebegeleidingafstemming - lees meer