LUISTERKINDAFSTEMMING


Tijdens dit contact 'luister' ik zonder oordeel en kan je kind(je) vertellen wat hij of zij in het dagelijkse leven niet kan vertellen.
Vaak zijn ze nog te klein om te vertellen of te verwoorden wat er écht aan de hand is, ze schamen zich, of vinden het gewoonweg nog te spannend om voor zichzelf op te komen.
En soms zou je ook gewoon willen weten wat er in dat koppie omgaat….

'Alles kan een aanleiding zijn om een Luisterkind afstemming aan te vragen.'

De ene keer is dit een mooi verhaal, de andere keer een schokkend verhaal. Maar het is het verhaal, 'puur' en 'zuiver' uit de energie van je kind(je).
Ik luister zonder oordeel, en help tijdens de afstemming bij het zoeken naar een oplossing waar je kind(je) zich prettig bij voelt en/of welke handvaten er aangereikt mogen worden voor jullie als ouders. 
Het kunnen problemen zijn van allerlei aard, boosheid, slaapproblemen, een beperking, bedplassen, zindelijkheid, autisme, afscheid nemen, vriendjes maken, angsten, entiteiten zien....alles kan.

Alles op afstand

Al het contact met je kind(je) verloopt in de energie. Je kind(je) stuurt zijn/haar gevoel naar mij in de vorm van energie. Omdat ik mij kan afstemmen op deze energie kunnen wij hierin samen ‘praten’, ik neem de vragen van die jij of jullie als ouder(s) hebben mee in dit gesprek, en dit gesprek verstuur ik nadien per mail naar je.

Je hoeft hier dus niet lijfelijk voor bij mij aanwezig te zijn. Dat scheelt tijd, en zo is er ook geen belasting voor je kind(je). Ik maak op eigen tijd en eigen moment contact met je kind(je).
Alles gaat in de energie.

Het voordeel hiervan is dat:
-  je geen reistijd & reiskosten hebt
-  je kind(je) lekker in zijn/haar eigen omgeving kan blijven
-  je niet in de 'wachtkamer' hoeft te wachten
-  je echt alle 'problemen' kan en mag aangeven
-  je 'letterijk' geen grenzen hebt en ik hiermee dus wereldwijd kan werken.

Vaak zie je per direct, enkele dagen daarna of zelfs al voor de afstemming een verandering bij het kind op en soms mag het even de tijd hebben om te zakken en komt de verandering langzaamaan.

Weet dat als er hulp, meedewerking of aanpassing van de ouder(s) wordt gevraagd in de afstemming hier ook actie op moet worden ondernomen om de verandering plaats te laten vinden.